Pomoc z ocenami

    Obecnie koncentrujemy się na jak najlepszych ocenach w szkole.

    Przed testami szkolnymi proszę informować lektorów. Mamy wtedy możliwość przygotowania materiałów do powtórzeń.

    A-way

    15-05-2017