2017/2018

    Zaczynamy 4 września. Wstępny plan jeszcze w sierpniu. Następnie ewentualne korekty po ogłoszeniu zajęć w szkołach państwowej i muzycznej.

    A-way

    26-08-2017