Start grup 11 września 2017r

    Zapraszamy na zajęcia grupy od 11 września 2017r.  Początek zajęć oznacza wszelkie przydziały do grup i ewentualne testy. Natomiast z lekcjami ruszamy od 11 września. Wcześniej jedynie ustalone indywidualnie zajęcia.

    PawełS

    02-09-2017