Listopadowa pogoda

    Zapraszamy do akcji pisania pocztówek do Alego! Współpraca z Fundacją Przyjaciele Alego.

    Szczegóły u nauczycieli.

    PawełS

    19-11-2018