zajęcia w kwarantannie

    Szanowni Państwo,

    W przypadku kwarantanny w godzinie lekcji łączymy się przez Teams, Skype lub Zoom. Wszystko zależy od systemu używanego przez ucznia.

    PawełS

    18-10-2021