Oferta

        ROK SZKOLNY wrzesień-czerwiec


  Zapisy na zajęcia we wrześniu i w miarę wolnych miejsc w grupach


  W celu lepszego dotarcia do ucznia uznaliśmy, że grupy będą liczyły MAX 4-5- osób czyli wyjątkowo sprzyjające rozwojowi ucznia.

  *wyjątek grupy FCE, CAE o godz.18,19* - dużo więcej czytania i ćwiczeń - tu max 6 osób.

  *grupy w Szkole Podstawowej klasy 1-3 - max 6 osób.

  Utrwalają przytulny charakter zajęć domowych z których wywodzi się A-way. 

  Nieustannie uaktualniamy podręczniki. Cykl życia książki to max 3 lata. W doborze podręczników pomagają metodycy i przedstawiciele handlowi wydawnictw Macmillan, Egis, Pearson, Oxford.

  Elementy wspólne na wszystkich zajęciach:
   

  • wykorzystanie tablicy multimedialnej
  • materiały na DVD - Oxford, Longman, Egis, Macmillan
  • dodatkowe materiały wizualne: realia, mapy, plansze, plakaty, ulotki, gazety, magazyny, encyklopedie, słowniki dwujęzyczne, jednojęzyczne.
  • zajęcia w salach wypełnionych autentycznymi przedmiotami z krajów anglojęzycznych

  Zerówka -zajęcia dla najmłodszych 6-7 lat

  • całe zajęcia mówione, pisanie na lekcji to około 5 wyrazów w ćwiczeniach
  • powtarzanie z nauczycielem
  • nagrywanie piosenek


  Klasy 1-3 - prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie

  • początek pracy z podręcznikiem
  • łagodne przechodzenie z piosenek do książek i materiałów multimedialnych
  • rozbudowanie ciekawości ucznia


  Klasy 4-8 -
  prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie
   

  • naturalny neurolingwistyczny rozwój słownictwa
  • ćwiczenia i gry zakotwiczające nauczane słownictwo
  • klasy 5: pokazywanie, uświadamianie i utrwalanie struktur gramatycznych


  SP, Gimnazjum -
  prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie

  • połączenie wszystkich elementów z 1-6 w bardziej dojrzały sposób oraz ukierunkowanie na egzaminy FCE i CAE
  •  dwa poziomy podstawowy i rozszerzony

  Matura - prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, doświadczony nauczyciel licealny, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie
  powtórzenie materiału i uzupełnienie braków - matura podstawowa i rozszerzona wg nowej podstawy programowej

  FCE, CAE, CPE -
  prowadzi pani Aleksandra Stawska, nauczycielka SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w Gimnazjum w Izabelinie
  - dla pragnących poświadczenia certyfikatem swoich umiejętności

  Dorośli -
  prowadził pan Waldemar Gzubicki - nauczyciel SP i Gimnazjum w Izabelinie, prowadzi pan Paweł Stawski - nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie

  ♦ Nauka General English - po prostu angielski

  • odświeżenie materiału
  • przełamanie bariery mówienia
  • nie mówmy od razu o gramatyce...można mówić przyzwoicie bez nieustannej analizy gramatyki.
  • anegdoty
  • plotkowanie po angielsku

  ♦ Business English - prowadzi pan Paweł Stawski, nauczyciel w SP, kiedyś Gimnazjum w Izabelinie, absolwent UW i SGH


  Forma pracy:

  • indywidualnie - dla osób chcących pracować 1 na 1
  • w parach - gdy chcesz uczyć się ze znajomym
  • w grupach 3 osobowych
  • w grupach 4 osobowych - najbardziej ekonomiczna opcja
  • w grupach 6 osobowych - CAE

  Od 1.09.2019r.

  Ceny i zasady współpracy:

  Cena jednej lekcji:*

  1 osoba 100 zł /język specjalistyczny 120zł/
  2 osoby 60 zł
  3 osoby 44 zł
  4-5 osób 32 zł 


  1.Zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 4-5 osobowych, CAE do 6 osób.
  2.Godzina lekcyjna trwa 50-55 minut. Dydaktyczna 50 minut.
  3.Cenę godziny lekcyjnej różnicuje się w zależności od liczby uczniów oraz stażu pracy z uczniem stąd uczniowie zapisujący się obecnie na zajęcia mogą mieć wyższe stawki.
  4.Forma płatności: co miesiąc na ostatniej lekcji w danym miesiącu lub przelewem. Jest możliwe regulowanie płatności z góry za cały semestr.
  5.Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do niewnoszenia opłaty. W takim przypadku opłata wynosi połowę stawki za lekcję. Dotyczy to zarówno godzin usprawiedliwionych jak i nieusprawiedliwionych.
  6.Za lekcję odwołaną z powodu nieobecności nauczyciela nie wnosi się opłaty. Jeżeli jednak wyznaczone zostało zastępstwo, a uczeń nie pojawił się na zajęciach wówczas obowiązuje pkt.5.
  7.Nie ma gwarancji na osiągnięcie sukcesu dydaktycznego przy biernej postawie ucznia. Samo uczęszczanie na zajęcia bez odpowiedniego, sugerowanego przez nauczyciela, wkładu pracy ucznia może okazać się bezowocne. Może również stać się przyczyną zaprzestania współpracy w nowym semestrze.
  8. W sytuacji skrócenia lub odwołania lekcji w państwowej szkole podstawowej lub gimnazjum należy upewnić sie czy zajęcia A-way są również odwołane.
  9. Obowiązuje zniżka rodzinna 10%.
  10. * W indywidualnych przypadkach pewne kwestie mogą być negocjowane.

  11. Pojawiła się sytuacja awaryjna - SKYPE. Prosimy o wyrozumiałość. Staramy się o przekazanie treści w tak samo atrakcyjny sposób jak w trakcie normalnych zajęć.

   

   

  aktualizacja 14.08.2020r

  Obowiązuje od: 1.09.2019r. /aktualizacja pkt.11/

  Ostatnia aktualizacja: 18-08-2020