Ćwiczenia - food

Food (1) (learningapps.org) Przeciągamy - łączymy pary