Telefon:
507138924
507138925

Mail: 
pawel.stawski@gmail.com

Dane podstawowe:
Siedziba:
A-way Paweł Piotr Stawski
ul.Lipkowska 50 
05-080 Truskaw
NIP 118 155 50 14 

Zajęcia prowadzimy głównie w sali na ul Sierakowskiej 8.

Numer konta:
78 1140 2004 0000 3002 2976 7224
Proponujemy tytuł wpłaty:
Jan Kowalski luty 2024r.
Księgowość prowadzi firma KODA z Izabelina. Faktury wystawiamy na każde wezwanie.

Nasze dane:
NIP 118 155 50 14 
REGON 015192870

Klasyfikacja PKD:

85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Odpowiemy na pytania mejlowe