Olimpiada z języka angielskiego dla szkół średnich

Przygotowujemy się do olimpiady z języka angielskiego.Tzw. OJAG.